1402,05,09

گچبری روی کناف

اجرای گچبری روی کناف گچبری روی کناف به منظور تسطیح و صاف کردن سطح کناف استفاده می‌شود. این فرآیند با […]